Sari la conținutul principal

Politica de Confidentialitate

Laboratoire HRA Pharma (denumit în continuare „HRA Pharma”) acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal și confidențialității și se angajează să le respecte aplicând următoarele valori fundamentale: respectarea așteptărilor indivizilor cu privire la utilizarea datelor lor cu caracter personal, construirea și păstrarea încrederii consumatorilor și a altor persoane sau organizații implicate, prevenirea oricărui prejudiciu adus datelor cu caracter personal și confidențialității și respectarea prevederilor și a principiilor legilor și reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.
HRA Pharma pune la dispoziție resurse on-line cu scopul de a oferi informații despre sănătate și produsele noastre.
Prin această Politică de confidențialitate, HRA Pharma, în calitate de Operator de date, se obligă prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal cu foarte multă atenție și doar în scopurile pentru care au fost colectate acestea, în conformitate cu valorile fundamentale ale companiei HRA și cu legile aplicabile, cu precădere Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).
Această politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.compeed.com („site web”).
Următorii termeni „Date cu caracter personal”, „Prelucrare”, „Operator de date”, „Persoană împuternicită de către operator”, „Autoritate responsabilă cu protecția datelor” preiau definițiile de la articolul 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).

1. Informații colectate despre dumneavoastră când accesați acest site web

 • Datele pe care le partajați direct atunci când ne contactați: principalele categorii de date colectate sunt adresa dumneavoastră de e-mail, conținutul mesajului trimis de dumneavoastră pe e-mail și răspunsul nostru.
 • Informațiile colectate despre dumneavoastră când accesați acest site web: aceste date sunt colectate prin utilizarea site-ului fără a fi furnizate în mod activ de dumneavoastră, prin intermediul mai multor tehnologii, în special al adreselor protocolului de internet (IP), modulelor cookie, etichetelor de pe Internet și al datelor de navigare. Principalele categorii de date colectate sunt:
  • Domeniul și serverul (gazda) de pe care accesați acest site pe Internet;
  • Adresa site-ului web de la care accesați site-ul nostru, doar în caz de întrerupere;
  • Data, ora, durata vizitelor pe acest site și paginile accesate cel mai frecvent;
  • Adresa dumneavoastră de protocol de internet (IP);
  • Sistemul de operare al computerului și detaliile browser-ului dumneavoastră web.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie de către HRA Pharma, vă rugăm să citiți Politica de utilizare a modulelor cookie disponibilă în subsolul paginii web. În această Politică de utilizare a modulelor cookie, veți găsi informații despre cum puteți dezactiva toate modulele cookie dacă nu sunteți de acord cu utilizarea acestora.

2. Baza legală și scopurile prelucrării.

Pentru nevoile noastre comerciale, în special analiza datelor, audituri, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea site-ului nostru, îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare a site-ului, personalizarea site-ului în funcție de preferințele dumneavoastră și determinarea eficacității campaniilor noastre promoționale

Scopuri Baza legală
Gestionarea și răspunsul la întrebările dumneavoastră. Respectarea obligațiilor noastre legale și a interesului nostru legitim de a vă răspunde la întrebări. Pentru nevoile noastre comerciale, în special analiza datelor, audituri, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea site-ului nostru, îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare a site-ului, personalizarea site-ului în funcție de preferințele dumneavoastră și determinarea eficacității campaniilor noastre promoționale.
Pentru nevoile noastre comerciale, în special analiza datelor, audituri, dezvoltarea de produse noi, îmbunătățirea site-ului nostru, îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre, identificarea tendințelor de utilizare a site-ului, personalizarea site-ului în funcție de preferințele dumneavoastră și determinarea eficacității campaniilor noastre promoționale.

 

Respectarea interesului nostru legitim de a dezvolta o relație cu dumneavoastră.
Gestionarea și furnizarea site-ului web (vă rugăm să consultați politica noastră de utilizare a modulelor cookie). Interesul nostru legitim de a furniza un site-web.
Derularea statisticilor privind utilizarea site-ului (vă rugăm să consultați politica noastră de utilizare a modulelor cookie) pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru. Acordul dumneavoastră.
Gestionarea informațiilor primite cu privire la efecte adverse sau reclamații legate de calitate. Respectarea obligațiilor noastre legale.

3. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat cu strictețe la persoanele autorizate din cadrul HRA Pharma. Acestea sunt persoanele pentru care accesul la astfel de date este necesar pentru a-și îndeplini îndatoririle.

Pe lângă categoriile de destinatari menționate mai sus, HRA Pharma va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal Operatorilor de date autorizați de noi care vă vor prelucra datele personale în numele HRA Pharma. Operatorii de date implicați în gestionarea asistenței oferite clienților sunt CPM France și RNI Conseil.

HRA Pharma va transmite, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților relevante, în conformitate cu legile în vigoare.

În fiecare dintre situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor personale și, în special, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

4. Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Conform legislației aplicabile privind protecția datelor, informațiile colectate despre dumneavoastră când accesați site-ul web nu vor fi păstrate mai mult de doi ani.

În ceea ce privește informațiile dumneavoastră personale, perioada de retenție este:

 • până la 3 ani atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru gestionarea și furnizarea site-ului, realizând statistici privind utilizarea site-ului;
 • până la 10 ani de la comercializarea ultimului lot de produs atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru gestionarea informațiilor primite cu privire la efecte adverse sau reclamații legate de calitate

5. Transferul în afara Spațiului Economic European

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în afara Spațiului Economic European.

În afara Spațiului Economic European se vor prelucra doar date agregate sau date anonimizate.

6. Securitate

HRA Pharma va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate în ceea ce privește riscurile suportate și pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului, divulgării, modificării sau distrugerii neautorizate.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră? Cum vi le puteți exercita?

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, aveți o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul la acces – Puteți solicita să vedeți informațiile personale pe care HRA Pharma le deține cu privire la dumneavoastră. În legătură cu o cerere, HRA Pharma poate solicita informații specifice despre dumneavoastră, pentru a ne permite să vă confirmăm identitatea și dreptul de acces, precum și să căutăm și să vă furnizăm informațiile personale pe care HRA Pharma le deține în legătură cu dumneavoastră. În cazul în care nu vă putem oferi accesul la informațiile dumneavoastră personale (de exemplu, dacă informațiile personale au fost distruse, șterse sau anonimizate), vă vom informa care sunt motivele pentru care nu putem răspunde pozitiv la cererea dumneavoastră.
 • Corectarea sau ștergerea informațiilor personale – HRA Pharma depune eforturi pentru a se asigura că informațiile personale pe care le deține sunt exacte, actuale și complete. Dacă credeți că informațiile personale pe care HRA Pharma le deține cu privire la dumneavoastră sunt incorecte, inexacte, incomplete sau învechite, puteți solicita revizuirea sau corectarea acestor informații. Dacă se concluzionează că informațiile personale sunt inexacte, incomplete sau învechite, le vom revizui.
 • Retragerea consimțământului – Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării dinainte de retragerea consimțământului.
 • Obiecția față de prelucrare – aveți posibilitatea de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilării, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, conform legii privind protecția datelor. Când profilarea este legată de comercializarea directă, aveți întotdeauna dreptul să obiectați.
 • Limitarea prelucrării – aveți dreptul să obțineți de la noi restricții privind prelucrarea în anumite situații, conform legii privind protecția datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de computer, atunci când la baza prelucrării stă consimțământul dumneavoastră sau un contract. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți ca datele să fie transmise unui alt operator de date, ales de dumneavoastră.
 • Reclamații – Aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea responsabilă pentru protecția datelor dacă sunteți de părere că HRA Pharma nu a respectat cerințele RGPD cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Dacă doriți să vă exercitați unul dintre aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens pe e-mail la adresa dataprivacy@hra-pharma.com sau prin poștă către Laboratoire HRA Pharma, 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, Franța, menționând numele și prenumele dumneavoastră și anexând o copie a actului de identitate.

Dacă aveți preocupări nesoluționate, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea responsabilă pentru protecția datelor din țara în care locuiți, lucrați sau în care a avut loc încălcarea presupusă.

Data intrării în vigoare: 11 decembrie 2018