Sari la conținutul principal

Condiții de utilizare

Utilizarea acestui site

Acest site este controlat și administrat de Laboratoire HRA Pharma (denumit în continuare „HRA Pharma”), având sediul în 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, Franța (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Accesul la acest site și utilizarea sa se supun acestor Termeni și condiții, precum și tuturor legilor și reglementărilor aplicabile. Prin accesarea și utilizarea acestui site, acceptați, fără limitare sau calificare, acești Termeni și condiții.

HRA Pharma își rezervă dreptul de a modifica din când în când acești Termeni și condiții fără notificare, după cum consideră necesar; vă recomandăm să le verificați în mod periodic.

Acest site este accesibil publicului.

Acest site nu este destinat a fi folosit ca sursă de sfaturi sau opinii medicale. Sub nicio formă nu se va utiliza nicio informație de pe acest site pentru a stabili un diagnostic medical, care poate fi stabilit doar prin consultarea unui medic calificat.

Conținut și răspundere

Acest site a fost creat pentru a oferi informații generale despre bășici, herpes, bătături profunde, monturi, bătături superficiale, călcâie crăpate, despre cum puteți trata și preveni aceste leziuni, și informații specifice despre avantajele produselor Compeed. Site-ul a fost dezvoltat în conformitate cu principiile regulamentelor internaționale.

Sunteți de acord că accesați și utilizați acest site și conținutul acestuia pe propriul dumneavoastră risc. HRA Pharma și orice parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui site exclud în mod expres:

  • Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi altfel impuse de statut, de dreptul comun sau de legea echității.
  • Orice răspundere pentru orice fel de pierdere sau daună directă, indirectă sau pe cale de consecință suportată de orice utilizator, care decurge din accesul la, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, sau orice erori sau omisiuni în conținutul acestuia.

HRA Pharma nu își asumă niciun fel de răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac cibernetic de tip DoS, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care ar putea infecta echipamentul dumneavoastră informatic, programele de pe computer, datele sau alte materiale deținute ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a fișierelor audio, video, de date sau text de pe site sau a oricărui alt aspect al site-ului.

Înregistrare și confidențialitate

HRA Pharma respectă confidențialitatea utilizatorilor înregistrați pe site, iar utilizatorii ar trebui să consulte. Politica de confidențialitate cu privire la divulgări legate de colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale.

Mărci comerciale și sigle 

Nu puteți utiliza în niciun fel mărcile comerciale și siglele utilizate pe acest site.

Drept de autor

HRA Pharma deține dreptul de proprietate sau licența pentru toate drepturile de autor asupra acestui site. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Puteți să descărcați și să păstrați pe discul dumneavoastră sau în format tipărit o singură copie a materialelor publicate pe acest site exclusiv pentru uz personal și necomercial, cu condiția să nu eliminați niciun drept de autor sau alte note care indică proprietatea. Nu aveți dreptul să copiați, să distribuiți, să afișați, să descărcați, să modificați, să republicați, să transmiteți sau să utilizați integral sau parțial vreun material fără permisiunea scrisă prealabilă acordată de HRA Pharma. Nu aveți voie să copiați pe un alt server web toate sau o parte din materiale publicate de HRA Pharma pe acest site și nu aveți dreptul să copiați niciunul dintre elementele grafice cuprinse în orice material publicat pe acest site.

Nimic din conținutul acestui document nu va fi interpretat ca un element care conferă implicit, prin interdicție sau în alt mod o licență sau drept care face obiectul oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale deținute de HRA Pharma sau orice terță parte. Cu excepția celor menționate în mod expres mai sus, nimic din conținutul prezentului document nu trebuie interpretat ca un element care conferă o licență sau un drept la orice lucrare protejată prin drepturi de autor al cărei proprietar sau licențiat este HRA Pharma.

Rezervarea drepturilor

HRA Pharma își rezervă dreptul de a modifica sau șterge oricând materialul de pe acest site fără notificare prealabilă.

Legi aplicabile

Legislația franceză reglementează acești Termeni și condiții și interpretarea acestora, iar tribunalele franceze au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și condiții.

Diverse

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, atunci prevederea respectivă va fi divizibilă fără a afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea tuturor prevederilor rămase. Cu excepția unor prevederi exprese, acești Termeni și condiții constituie întregul acord între dumneavoastră și HRA Pharma cu privire la utilizarea acestui site și a conținutului acestuia.

 

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018